Ruter velger Grid for 3. gang!

Grid design
Grid skal designe skilt og trafikantinformasjon som sørger for at de reisende finner enklere frem.

Framtidas mobilitetsløsninger

I en åpen anbudskonkurranse gikk Grid design nylig av med seieren og sikret seg storkontrakt om “veivisning” for Ruter.

– Internasjonalt er Ruter i manges øyne verdensledende på kollektivtransport. Ruter er en viktig pådriver i det grønne skiftet, og deres syn på framtidens mobilitetsløsninger endrer daglig måten vi tenker kollektivtransport og kundereiser på.

Ruter er en betydelig kunde og vi ble overbegeistret over at vi får fornyet tillit. Vi gleder oss stort til å fortsette samarbeidet med en så kunnskapsrik og framtidsrettet aktør, sier daglig leder i Grid, Henning Gustavsen.

Høye krav

Ruter er en organisasjon med store planer og høye ambisjoner på vegne av de reisende, og veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er formidabel. Dette stiller høyere og høyere krav til enkel og intuitiv trafikantinformasjon i alle kanaler. Vi er derfor helt avhengige av kompetente samarbeidspartnere som forstår kompleksiteten i det vi driver med, og kan hjelpe oss med ambisjonen vår om å bli best på mobilitetsløsninger.

Grid har også vist seg som meget framoverlent i møte med framtidens utfordringer og nye informasjonstjenester, sier Bo Graaner, spesialrådgiver i Ruter. Han ser frem til videre samarbeid med designbyrået.

Et privilegium

Grid design har gjennom de siste 8 årene hatt gleden av å jobbe med de fleste kontaktpunktene mot Ruters kunder. Alt fra Visuell identitet, industridesign, arkitektur, trafikantinformasjon og ikke minst veivisning.

veivisning
Fra venstre: Rolf Korneliussen, spesialrådgiver, kontrakt (Ruter), Christian Nordström, design manager (Ruter), Ingvild Thirouin, designer (Grid), Jørgen Bertelsen, kundeansvarlig (Grid), Henning Gustavsen, daglig leder (Grid). Karianne Tørum, senior designer/rådgiver (Grid) og Bo Graaner, spesialrådgiver (Ruter) var Ikke tilstede da bildet ble tatt

– De ulike rammeavtalene har over tid gitt oss mye innsikt om folks reisevaner. Det er derfor utrolig gøy og inspirerende å få anledning til å bruke denne kunnskapen videre sammen med Ruterteamet. Det er et privilegium å få være med å skape løsninger som gjør en forskjell for så mange mennesker, sier kundeansvarlig i Grid, Jørgen Bertelsen.

– Ruter, sammen med Bane Nor, Sporveien, NSB, Brakar og Widerøe, bidrar sterkt til at vi styrker vår kompetanse også i vår satsning på by- og knutepunktutvikling.