Subjektiv vs objektiv når vi snakker om design

Logo
Pen, stygg, rar, vanlig, varm, kald, moderne, gammeldags, barnslig. Liker. Liker ikke! 

Objektiv eller subjektiv?

Når du er objektiv er du gjerne upartisk, nøytral og fordomsfri. Ser ting fra ulike sider. Har du en objektiv oppfating innebærer det i regelen at den er velfundert og realitetsstyrt.

Subjektiv; sterkt personlig og individuell forståelse og vurdering, gjerne uavhengig av realiteter – og objektets beskaffenhet. En subjektiv mening om en sak er altså formet av personlig oppfatning heller enn av fakta.

Med vater vil du se at linjene er rette. Illusjonen ble første gang publisert i 1979. Wikimedia Commons

Hvilken er mest solid?

Du får to dingser (objekter). En i hver hånd. De er på alle måter identiske bortsett fra at den ene er tyngre enn den andre. Hvilken er mest solid? Tror de fleste vil tenke at den lette er skjørere enn den tunge. Altså oppleves den tunge som mer solid.

Slipper du dingsene i gulvet er det den tunge som går i stykker.

Fort eller sakte?

Fem minutter går fort når du har det gøy. Mens det kan oppleves som en evighet når du kjeder deg, står i kø eller venter på noe.

En klassiker er heis med og uten speil. De som tar heisen med speil mener den går fortere enn de som tar den uten speil.

Bruker du stoppeklokke har de samme hastighet.

Når enden er god er allting godt

David Kahneman, adferdøkonomiens far og eneste psykolog med Nobelpris i økonomi, har forsket på det han kaller «The remembering self and The experiencing self».

Ett av eksperimentene gikk ut på (kort fortalt og etter hukommelsen) at to grupper ble utsatt for samme relativt intens og konstant smerte i 10 minutter, men den ene gruppen ble påført smerte i enda fem minutter til, men nå forsiktig avtagende.

Gruppa som hadde hatt det vondt i 15 minutter mente opplevelsen var mindre ubehagelig enn de som hadde hatt det vondt i 10 minutter.

Absolut annerledes

Det heter seg om historien til designet av Absolut at vodkaen skulle utfordre kategorien og fremstå annerledes. Det ble designet ulike retninger og i tester skulle respondentene velge den de likte best – trodde mest på.

Kategorispråk

Ingen valgte den som minnet mest om en gammel apotekvare. Så da ble det den. Det var den som oppfylte designmålet.

Hillary Clintons logo fikk mye juling

Michael Beirut, grafisk designer og partner i Pentagram, regnes av mange blant de fremste på sitt område.

Jeg mener å ha lest en gang at han var kjempeforbanna på all den negative kritikken han fikk for jobben for Hillary og mente at kolleger i bransjen er altfor raske til å kritisere – de bare synser! Liker ikke ditt. Og liker ikke datt.

Så vidt jeg har fått med meg gikk det meste av kritikken på det håndverksmessige, mens mange menige mente den var stygg og dessuten minnet om The World Trade Senter.

I Patrick Mauldin sitt 5-minutters redesign mener han at den dynamiske pilen tilfører logoen en opplevelse av liv og energi. Ja, og det er vel riktig det.

Hadde vi snakket med en evolusjonspsykolog vil jeg tro vurderingen ville basert seg på det faktum at vi mennesker automatisk (ubevisst) holder avstand til ting som har skarpe kanter fordi det kan være farlig.

Denne mange millioner år nedarvede skepsisen gjør seg antagelig gjeldene selv om du vanskelig kan skjære deg på en logo. Sanseapparatet vårt er supertunet inn på faresignaler som en del av overlevelsesmekanismen.

Filmsnutt fire minutter.

Det er uansett vanskelig å tenke seg at Beirut ikke var klar over at hovedlogoens utrykk ville gi et usympatisk inntrykk. Så hvorfor da velge, eller prioritere dette skarpe designgrepet?

Var designmålet å gjenspeile presidentkandidatens personlighet? Og at en myk vennlig logo ikke ville oppleves troverdig, mangle viljestyrke – og miste bastantheten som en logo for et politikerjern som Hillary bør ha? Anbefalte han andre designgrep, men kandidaten var ikke til å rokke?

– Eller var han rett og slett subjektivt motivert (les uproff) i den forstand at han ikke ville at logoen skulle bidra positivt i valgkampen? Neppe det siste. Antagelig det første.

Genstruktur og subjektive fenomen

All god design er først og fremst menneskesentrert.  Jeg har ganske lenge grubla – og vært småirritert, over hvorfor språket synes fattig når det gjelder objektiv vs subjektiv. Objektet vs opplevelsen.

Subjektivitet er på mange måter er et fyord i terminologien om design. – Kanskje fordi begrepet generelt er nært knyttet til personlige preferanser og regnes derfor som irrelevant.

Men jeg har alltid tenkt at selv om noe oppleves subjektivt så er begrepet relevant og valid når andre opplever det samme. Ja, for hva skulle det ellers være? når du hverken kan bruke klokke, vekt, termometer, vater eller tommestokk!

Arbeiderpartiet
Først når jeg så innlegget til forsker, rådgiver og samfunnsdebattant Maria Lundberg ble jeg klar over mine reaksjoner. Fra bloggposten Hei, Jonas etter valgkampen i 2017

Så når designkvalitetet og designspråk ikke kan – som oftest er tilfelle, måles objektivt så har vi altså ikke et godt begrep for sannheten og det som er mest interessant. Opplevelsen. Sanseinntrykket.

– Trodde jeg frem til jeg for noen dager siden googlet meg frem til et innlegg som blant annet (filosofiske betrakninger jeg i farta ikke hang helt med på) omtalte opplevelser som subjektive fenomen. Hurra! Den tar vi! – Et begrep som henger godt på greip siden dine personlige opplevelser og erfaringer i det daglige er bortimot universelle. Du deler dem med alle andre.

Og hvorfor er det sånn? Vil tro en stor del av forklaringen ligger i genene. Helt objektivt er 99,5% av din genstruktur identisk med alle andres. Vi er så godt som kliss like alle sammen.

> Hei, Jonas!

I bloggposten om Jonas, og den komplette bildekatastrofen fra valgkampen i 2017, kan du lese mer om visuell identitet, sanseinntrykk, gjennomslagskraft – og tilhørende subjektive fenomen.