Strategi og læring

I et strategisk perspektiv har det vært interessant å følge noen av debattene i forbindelse med Korona. Og bruken og betydningen av begrepet strategi har sjelden vært tydeligere.

Les mer