Brukeropplevelse
Kundeopplevelse

Bane NORs besøkssenter

Bane NORs finstue er åpen for alle, og de gode brukeropplevelsene finner du i Schweigaardsgate i Oslo.

Bakgrunn

I forbindelse med åpningen av sitt nye hovedkvarter i Schweigaardsgate 33 i Oslo, ønsket Bane NOR et besøkssenter i inngangspartiet. Besøkssenteret skulle være selskapets ansikt utad, og være tilgjengelig for inviterte gjester til spesielle anledninger – og også åpen for alle.

Grid ble engasjert til å utvikle konseptet og designe de fysiske, analoge og digitale løsningene.

Finstue og ansikt utad

Løsningen ble et todelt konsept, som består av en permanent Bane NOR utstilling, samt et rom for skiftende utstillinger i anledning store prosjekter eller satsninger.

I den permanente utstillingen beveger de besøkende seg i et rent Bane NOR univers, bestående av ulike stasjoner som forteller om de ulike delene av selskapets virksomhet.

Brukeropplevelse

Utstillingen er i stor grad skjermbasert, og Grid har utviklet en rekke digitale løsninger for å utforske ulike temaer. Med interaktive skjermbord kan den besøkende hente opp filmer, presentasjoner og quizer på store veggskjermer.

I rommet for skiftende utstillinger har Grid designet et fleksibelt utstillingssystem, som enkelt kan bygges om til nye og aktuelle utstillinger. Grid har også hatt regien på den første temautstillingen “Miljøåret 2019”.

I utstillingen med undertittel 6 korte historier i et langt perspektiv setter vi fokus på bærekraft og miljøfremmende tiltak Bane NOR er engasjert i.

Byggeprosess – Timelaps av Stefan Okstveit

Besøkssenteret hadde sin offisielle åpning 19. september 2019 og er allerede godt besøkt av både interne som eksterne nysgjerrig-Perer.