retail
Tjenestedesign
retail
retail
effektiv utrulling

Big Bite retail 2.0

Populære subs, effektiv utrulling og stor interesse fra kjøpesentere over hele landet.

Nasjonal veksstrategi

Big Bite er et norsk franchisekonsept, etablert i 1997. Big Bite tilbyr rask og rimelig mat i farta og er et fastfoodkonsept som har nysmurte subs som hovedprodukt.

Kjeden har sin opprinnelse i Trøndelag og merkevaren var naturlig nok mest kjent i Midt-Norge de første 20 årene.

I 2015 kom nye investorer med nasjonal vekststrategi. Nye Big Bite serveringssteder skulle etableres i høytrafikkerte områder som kjøpesentre og knutepunkt. 

Utfordringer 

Mange retailelementer var lite intuitive og la en demper på god kundeopplevelse. Ett tydelig smertepunkt var kødannelse som i sin tur virket avskrekkende på travle forbipasserende, og potensielt gode kunder.

I tillegg hadde kjeden et utdatert utseende samtidig som konseptet var dyrt å bygge på grunn av betydelig behov for spesialtilpasninger for hver nyetablering. 

3 kritiske suksessfaktorer

1.Være attraktiv og relevante for kjøpesenterledelsen. Big Bite sitt konsept tilbyr rask og rimelig mat for folk i farta, og denne posisjonen er førende for alt designarbeidet.

Det smidige konseptet lar seg lett tilpasse spesielle forhold, noe som bidrar til at de ofte får gode beliggenheter i forbindelse med torg og rulletrapper, arealer som ofte ellers er vanskelig for senteret å fylle.

Tjenestedesign og effektiv utrulling

2. Redusere byggekostnadene. De aller fleste Big Bite enheter er unike, både i størrelse, plassering og arealutforming, noe som krever høy tilpasningsgrad.

Løsningen var et modulbasert system som enklere kunne tilpasses nye lokaler med mindre bruk av spesialløsninger og dyre innredningsmaterialer.

Visuell identitet

3. Forenkle kundereisen for å redusere kødannelser i rushtid. Lettere navigasjon i mattilbudet, tydeliggjøre startpunktet i kjøpsprosessen og endret rekkefølge i både valg av ingrediensene og tilbehør.

Designkvalitet og resultater

Utformingen av hurtigmatkonsepter har endret seg voldsomt de siste 20 årene. De er mindre preget av sterke signalfarger og industrimøbler, men har samtidig ivaretatt nok av kategorispråket for at kundene raskt forstår tilbudet.

Big Bite logoen ble derfor videreført med kun små endringer, mens alle andre visuelle elementer ble redesignet for å møte endrede preferanser.

Design implementering

Big Bite har fått fart på utrullingen og opplever økt salg, og økt interesse fra kjøpesentere over hele landet.

Designspråket har økt attraktiviteten og troverdigheten til Big Bite som nå fremstår som et alternativ for mange som tidligere ikke vurderte tilbudet.

Riktig designkvalitet med konsistens i både fysisk utforming, farge- og materialbruk over tid har vært med på å skape forventninger og gode kundeopplevelser. 

Big Bite 2.0 åpnet sin første pilot på Ski Storsenter i 2015. Siden er det gjennomført 6 oppgraderinger og 20 nyetableringer. Hittil i 2018 har kjeden 15% rullerende månedlig omsetningsvekst. 

Big Bite har i dag 60 utsalgssteder – over hele Norge.

Les om pilotprosjektet > Big Bite retail