Big Bite retail

Big Bite er siden starten i 1997 godt etablert i Midt-Norge. Nå skal østlandet tas med storm!

Bakgrunn

Big Bite selger subs, wraps og salater. De er godt etablert i gründerbedriftens hjemby Trondheim, og store deler av Midt-Norge. Nå vil de ta østlandet med storm!

Konseptet består av små kompakte utsalgssteder på høytrafikkerte knutepunkt, i stor grad plassert på kjøpesentre. Siden etableringen i Trondheim 1997 er Big Bite nå klare til å ta en enda større del av markedet.

Gründerne har solgt 40% til Salvesen & Thams Invest med et felles mål om å ta selskapet inn i en ny fase med nasjonal vekststrategi. Grid har bidratt i prosessen gjennom revidert merkestrategi, visuell profil og retailkonsept.

Utforming og tjenestedesign

Første pilotbutikk åpnet på Ski Storsenter i november. Serveringstedet har lik plassering, men er bygget opp på nytt i henhold til det nye konseptet.

Utformingen fremmer produktene, i større grad enn tidligere, som et sunnere alternativ innen kategorien. Dette har vært førende for valg av materialer, farger, lyssetting og fotostil.

Ulike brukergrupper har vært involvert i redesign av tjenesten.  Særlig ansatte har bidratt med viktige synspunkter på brukerbehov og forslag til optimalisering av arbeidsplassen.

Redesign av Big Bite sitt retailkonsept er en del av konsernets vekststrategi og inntreden i nye markeder.

Resultater

Piloten på Ski Storsenter har i perioder økt salget med 20% -30%. Helt uten markedsføring! Tilbakemeldingene fra kunder og ansatte er svært positive.