Norsk Byggtjeneste – fra house of brands til branded house

Restrukturering av hoved- og undermerker danner fundamentet for hvordan produkter og tjenester inngår i ett system som skaper helhet og synergi.

Bakgrunn

Norsk Byggtjeneste AS er Norges største formidler av byggeregler og byggevaredata, og tilbyr unike informasjonsprodukter til byggenæringen, herunder byggevarehandelen, byggevareindustrien, rådgivende ingeniører, arkitekter, offentlige etater (stat, fylke, kommune), entreprenører, byggmestere og byggherrer.

Byggtjeneste opplevde at navn/begrepsapparat, en betydelig portefølje undermerker, samt visuell identitet og profil ikke jobbet i tråd med mål og verdier. Kjennetegn og fremtoning reflekterte ikke lenger virksomhetens verdiskaping på en god og fremtidsrettet måte.

Oppgave og løsning

Oppgaven i denne forbindelse var en grundig merkestrategisk prosess og konvertering til «branded house» med enklere og mer pedagogisk formidling av tildels svært komplekse tjenester og leveransesystemer.

Digitale medier Norsk Byggtjeneste

Merkestrategien dannet solid beslutningsgrunnlag for valg av tiltak og virkemidler i designprosessen. Restrukturering av hoved- og undermerker danner fundamentet for hvordan produkter og tjenester inngår i ett system som skaper helhet og synergi.

Grid Design har utviklet merkevare- og designkonsept, visuell identitet, modeller og illustrasjoner.