Esso fortsetter suksessen

Det nye stasjonskonseptet gjør Esso mer relevant for flere mennesker. Fokuset på kundeopplevelse, matopplevelse, produkter og salg gir resultater.

Bakgrunn

Esso har 240 stasjoner i Norge og har hatt solid suksess med sitt matkonsept 100% Veimat (utviklet av Grid Design siden 2008), og vunnet markedsandeler der andre har tapt. Grid Design har nå stått for planarbeid og design av Esso sitt første nye retailsatsning siden 1980-tallet.

På en bensinstasjon vil kun 60% av de besøkende velge å gå inn etter å ha fylt drivstoff. Av disse igjen vil en stor del kun benytte toalettet uten å handle. Konvertering av besøkende til kunder er den store utfordringen på en klassisk bensinstasjon.

Interiør og layout av de vanlige Essostasjonene måtte endres på grunn av både generell slitasje og endringer i sortiment. Esso bestemte seg for ny layout og retaildesign med sterkere fokus på impuls, mat og kundeopplevelse.

Prosjektet var helhetlig og omfattet planløsninger, nye tjenester, disklinje, interiør og møbler. De visuelle grunnelementene ble også oppgradert og et nytt pakningssortiment designet.

Oppgave og løsning

Det nye stasjonskonseptet gjør Esso mer relevant for flere mennesker. Fokuset på komfort, kundeopplevelse, matopplevelse, produkter og salg er forsterket.

Ved å tilby et nyutviklet, spesialdesignet og triveligere sitteområde, ønsker Esso å få folk til å bruke mer tid og dermed kjøpe flere produkter. En bedre opplevelse vil sørge for at flere kunder kommer igjen.

Det nye stasjonskonseptet består av 5 soner: Orienterings- og impulssonen skal friste kunden og gjøre det enkelt å se hva som tilbys. Butikksonen er enkel og rasjonell med tydelige kampanjer. Hygienesonen er en nyhet og unik for Esso. Den har en synlig plassering og gir kunden mulighet til å vaske hendene uten å måtte stå i toalettkø. Betjeningsonen skal friste med mat, merkjøp samtidig som den tilrettelegger for god service og rask betaling.

Cafésonen er komfortabel og hyggelig. Den skal friste kunden til å sette seg ned og bruke tid inne på stasjonen. Dette utløser mersalg og gir et positivt etterlatt inntrykk.

Kaffeøya som står strategisk plassert ved inngangen er en nyhet med en viktig funksjon; som wallet-opener får den kundene inn i kjøpsmodus.

Pilotstasjonene ble først bygget i Trondheim/Sandmoen vår 2015 og så i Bergen/Nyborg høst 2015, erfaringene med retailkonseptet er meget gode med økt salg av mat og økt konvertering fra besøkende til kunder. Esso har siden omarbeidet flere stasjoner.