Høyskolen for dansekunst

Med individorientert pedagogikk og fenomenologisk syn på kropp og dans, skiller studiet seg radikalt fra alle andre utdanninger i dans i Norge og Norden.

Dans og koreografisk tenkning

Den nye bachelorutdanningen blir drevet av Høyskolen for Dansekunst (HFDK), som tilbyr et 3-årig studieløp i dansekunst og koreografisk tenkning. Fra høsten 2016 erstattes dermed Skolen for Samtidsdans med Høyskolen for Dansekunst.

Ved det nye studiet vil studenten virke som utøvende i egne verk, under veiledning fra anerkjente koreografer. Med sin individorienterte pedagogikk og fenomenologiske syn på kropp og dans, skiller studiet seg radikalt fra alle andre utdanninger i dans i Norge og Norden.

Eksklusivt nåløye

Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse har drevet Skolen for Samtidsdans i 13 år, ved siden av egen kunstneriske virksomhet, og kompetansesenteret Rom for Dans. De er begge førsteemanuensis i dans/samtidsdans.

Fra v.: Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos, Camilla Myhre

Marius Kjos, også førsteemanuensis i dans/samtidsdans, vil undervise i høyskolens koreografiske fag.

Høyskolen har opptak hvert tredje år og kun 18 utvalgte studenter kommer gjennom nåløyet. Den visuelle identiteten bygger oppunder den eksklusive utviklingen av studentene og den fenomenologiske måten å tenke koreografi og dansekunst på.

Grid utviklet og designet visuelle grunnelementer, med logo, fargepalett, typografi og ikoner. Bistår med skins til webløsning, og design av flyere til opptaksprøvene som avholdes i Trondheim og Oslo.

Vi gratulerer den lille, men svært så eksklusive skolen med høyskolestatus, og ønsker årets utvalgte tre magiske år.

I bladet Scenekunst kan du lese intervjuet med Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos og Camilla Myhre.