O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond

Kavlifondet har til formål gjennom tildeling av midler å fremme humanitær innsats, forskning og kultur. I år er fondet 55 år.

Du kjøper. Du gir.

Kavli er bygget på en sterk og tradisjonsrik kultur med samfunnsengasjerte eiere der de viktigste verdiene er verdiskaping og allmennytte.

Kavlifondet ble stiftet i 1962 av Knut Kavli, sønn av konsernets grunnlegger Olav Kavli.

Utdelingene har steget betydelig år for år og i 2015 delte fondet ut 58,2 millioner kroner.

Dette betyr at hver gang du kjøper et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitære prosjekter. Du kjøper. Du gir.

Positive ringvirkninger

En aktuell og fremtidsrettet visuell identitet som virker samlende og fremstår konsistent på tvers av ulike land, markeder og kommunikasjonsflater. Den nye visuelle identiteten skal være med på å øke kjennskap og kunnskap og forsterke fondets ide om betydelige utdelinger og positive ringvirkninger.

Nytt symbol, slagord, logo, fargepalett, typografi, postale trykksaker, presentasjonsverktøy og designmanual er på plass.