Oslo brann- og redningsetat

I tjeneste for å redde liv

Bakgrunn

I 2016 vant Grid anbudskonkurransen om å bli Oslo brann- og redningsetat (OBRE) sin designpartner. Brann- og redningsetaten har et særdeles behov for å nå effektivt ut med sine budskap og det er til tider livsviktig at kommunikasjonen er entydig.

Etatens ressurser er alltid prioritert til operative formål. De rykker ut på branner, drukninger og ulykker, og alt handler om å redde liv og verdier.

Forenkling av visuelle virkemidler, samt en effektiv, målretta designprosess var viktig.

Oppgave og løsning

OBRE sitt våpenskjold og designprogram forelå og skulle ikke endres nevneverdig. Prosjektet startet likevel med å rydde opp, fjerne inkonsekvenser og unødige elementer og sikre en enklere identifisering og kommunikasjon.

Som bærende kommunikasjonsverktøy brukes ikoner og symboler som raskt identifiserer avdelinger og etater, og forståes av alle uansett forutsetninger.

En krevende oppgave var utvikling av førti ikoner til et nytt bibliotek.

At ikonene ikke bare er lette å forstå, detaljrike og detaljriktige, men også tøffe og omfavnes av alle internt, er vi stolte av.

En ny oppdatert layoutstil er også utviklet gjennom modernisering av eksisterende trykksaker, presentasjonsmaler og digitale flater. Her også er fokuset å bidra til hurtig identifisering og konsistens i formspråket.

Oslo brenner

Dette er Jan Tore, Jørn, Henrik og Gard. De leder hvert sitt team med røykdykkere i Oslo. I den nye TV-serien «Oslo brenner» får du bli med når de rykker ut for å redde liv og slokke branner i hovedstaden.

Se traileren til den dramatiske realityserien

Vi er stolte av å bidra til at Oslos beste også ser best ut.