Nytt navn

Fra fire logoer til en merkevare

Prosessen startet med deltagelse på et inspirerende arrangement hos Innovasjon Norge.

Merkevarebygging

Selve prosessen startet med at ledelsen i OCEM og Overhalla Industrier deltok på et inspirerende arrangement om merkevarebygging hos Innovasjon Norge, som igjen resulterte i ny merkevarestrategi og identitet.

Strategi; merkeplattform, posisjonering, navn og merkearkitektur. Visuell identitet, design manual, website, brosjyre, interiør og diverse applikasjoner.

Overhalla (norrønt æfri halfa ”øvre halvdel”) er fire kompetansevirksomheter, innen bygg og anlegg, har blitt ett brand. Dette bidrar til betydelig effektivisering i merkevarebygging og markedsføring. Overhalla setter nå et markant fotavtrykk i markedet.

Komplett

Tidligere Overhalla Cementvare, OCEM ble etablert som et familieforetak i 1946, og gikk etterhvert inn på eiersiden i andre selskaper i bygda. Siden den gang har jordbrukskommunen i Nord-Trøndelag vært vitne til et aldri så lite industrielt eventyr, og i  2013 var altså hjørnesteinsbedriftens reise komplettert.

Fredag 14. juni lanserte Overhalla Gruppen – en omfattende omprofilering av deres fire bedrifter. Alle får nye navn, og samles under paraplyorganisasjonen. Gruppen inneholder nå Overhalla BetongbyggOverhalla HusOverhalla Transport og Overhalla Mekaniske.

Overhalla sin visjon er å bli Norges ledende forsyner av konstruksjoner innenfor betong, tre og stål.

Innovasjon Norge benytter Overhalla som referansecase: