Pakningsdesign
Påskejakt
Påskekartong
Jakten på påskeegget

Koronavennlige påskekartonger som engasjerer

Påskeggjakten er blitt mer omfattende i en  myldre-illustrasjon selv Espen Nakstad vil være fornøyd med.

Oppgaven

Jakten på påskeegg er en populær påsketradisjon på Q-melks kartonger. Grunnprinsippet er alltid det samme: Finn påskeegget gjemt i en folksom myldre-illustrasjon fra det norske påskefjellet.

Hvert år lages en ny illustrasjon, og vi tilfører eggjakten nye dimensjoner. 

Samskapning med Q-forbrukerne

Q-meieriene er opptatt av å lytte til forbrukerne. Derfor foreslo vi og illustratør Flu Hartberg at vi skulle integrere forbrukernes egne påskeaktiviteter og tradisjoner i årets illustrasjon.

pakningsdesign

Før vi startet illustrasjonsarbeidet ba Q-meieriene om forslag i sine digitale kanaler.
Flere av innspillene er tatt med på årets påskekartong.

Kohorter og teststasjon

Etter påsken 2020 fikk Q-meieriene (faktisk) tilbakemeldinger om at personene på påskekartongen, som var tegnet i en koronafri tid, ikke overholdt smittvernsreglene.

Påskemelk

Da årets illustrasjon skulle lages i fjor høst bestemte vi oss derfor for å ta alle forhåndsregler. Og dessverre, må vi nesten si, speiler kartongen årets påskeferie godt:

Alle personene er i kohorter på fem, én meters avstand er opprettholdt, flere har munnbind, og påskefjellet har sin egen teststasjon snufsete skikjørere kan besøke.

Mer sosial jakt

Vi ønsket å øke engasjementet rundt frokostbordet ytterligere. Løsningen ble å introdusere familien Paasche. Hvert av de fire familiemedlemmene har et navn bestående av fire bokstaver.  

Finn påskeegget

På hver kartong blir du introdusert for én i familien. Etter å ha funnet fire egg med én bokstav på, blir da frokostdiskusjonen: Hvilket navn kan vi få ved å sette de fire bokstavene sammen?

Koronavennlig premie

Ett eller flere av navnene man finner sendes inn på q-meieriene.no. Premien er en populær aktivitet i disse tider: Puslespill.

Koronnavennlig premie

Motivet er selvsagt Flu Hartbergs fantastiske illustrasjon av påskefjellet 2021.

Godt fjernsignal i butikk

Vi har gjort det enkelt for deg og alle andre å velge riktig påskemelk i butikken:  Se etter kartongen med det store egget og teksten “Finn påskeggene”.

Fjernsignal

Lykke til med jakten!