Grid design

Helt ny underjordisk stasjon på helt ny T-banestrekning

Utbyggingen av Løren gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner.

Bakgrunn

Utbyggingen av nye boligområder på Løren de siste årene har satt fokus på behovet for bedret kollektivtilbud i denne delen av Oslo. Den 1,6 km lange tunnelstrekningen binder sammen Grorudbanen og Ringenbanen. 

I 2012 etablerte Sporveien Lørenbaneprosjektet. Utbyggingen gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner.

Oppgave og løsning

3. april 2016 åpnet Løren stasjon. Tre år tidligere, i april 2013 ble Grid involvert i Lørenbanenprosjektet.

Hensikten med tidlig samarbeid var å etablere en skiltplan for stasjonen slik at informasjonspunktene ble med i videre planlegging av hele området, og at skilt og informasjon gis optimal plassering, samtidig som systemet er integrert i arkitekturen både teknisk og estetisk.

Ruter sine ambisjoner og føringer for den nye stasjonen var å gi den reisende en best mulig opplevelse av kollektivtrafikkens tjenester.

Stasjonen er den første som har alle elementene i Ruters TID-program (TID = Trafikantinformasjon- og designprogram). Utformingen ble gjort i samarbeid mellom flere aktører som Ruter, Arne Henriksen Arkitekter, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen og Sporveien.

Grid har tegnet skiltplan, skiltelementer (wayshowing > wayfinding), informasjonsvitriner, fjernsignal og inngangsskilt. Oppgaven har involvert designdisipliner som tjeneste-, industri- og kommunikasjonsdesign.

Løren stasjon er for øvrig bygd like dyp som Stortinget stasjon og ligger 27 meter ned.

1. november 2016 mottok Ruter Kollektivtrafikkprisen for sitt arbeid med TID-programmmet. Du kan lese juryens uttalelse her.