Grid design

Si hei til Sør, et friskt øl fra nord!

Bakgrunn

Da Scandza skulle relansere Sør ønsket de at ølet skulle oppleves som et helårsøl med et hint av sommer; lett, friskt og annerledes. Et øl for unge mennesker, presentert i et litt uvanlig sleek-can format.

Elg og palmesus

Gjennom å forene to klisjéer (elgen fra nord og palmesus fra sør) med navnet Sør, fikk vi fortalt akkurat den historien vi mener gir ølet både nødvendig egenart og viktig særpreg.

Logo

I konkurranse med både mikrobrygg og tradisjonelle øltyper glimrer Sør litt ekstra med et design som har både selvtillit og godt humør.