Grid design
Grid design
Grid design
Grid design
Grid design

Etter 20 år er navnet nå Synnøve

Gulost er Synnøve Findens største produkt og kom i handelen i 1996 som en utfordrer til Tine sine guloster.

Bakgrunn

Gulost er gjerne det folk flest assosierer sterkest med Synnøve Finden, og osten er for mange, og særlig barnefamilier, den største favoritten.

Siden 1996 har produktutviklingen vært gjennom flere faser med eksperimentering av nye og bedre resepter og utstrakt bruk av smakspaneler. Ambisjonen er å vinne alle smakstester.

Utfordringen

Hvilke grep vil bidra til å styrke merkevaren slik at den fremstår mindre generisk?

Og hvordan velger vi et nytt navn som skaper fordelaktige forventninger, gjør produktet mer interessant, signaliserer at dette er en ost som er mild og snill og passer for de fleste, samtidig som den automatisk blir gjenkjent av sine tilhengerene?

Grid design

Redesignet av pakningene har i hovedsak beholdt samme fargebeholdning og designgrep slik at osten er høyst gjenkjennelig, mens små justeringer løfter oppfattelsen av kvalitet.

Merkenavnet er Synnøve, og Synnøve Finden garantist for kvalitet.