Avantor valgte Grid design i Nydalen

Målet er å styrke identiteten til Torgbygget som et attraktivt og tydelig nærsenter. I konkurranse med flere arkitektmiljøer ble Grid valgt for å løse oppgaven med å …

Les mer