Agil produsent av radiofarmaka med presisjon i både virksomhet og merkevare

Agilera er en ledende produsent av radiofarmaka som fokuserer på presisjon og agilitet. Grid utviklet en helhetlig merkevarestrategi, inkludert navneutvikling og visuell identitet, med bred involvering fra organisasjonen for å sikre en sterk posisjonering i det internasjonale markedet.

Foto fra laboratoriet hvor Agilera Pharma utvikler og produserer radioaktiv kreftmedisin
Agilera sin visuelle identitet; typografi og farger
Visuell identitet; strukturelt element og markør
Visuell identitet; visittkort
Visuell identitet og applikasjoner
Visuell identitet; kontorer og pakningsdesign
Foto fra Agilera sitt laboratorium.