Oslo S mer attraktiv for kundene

Ventesituasjonen er en viktig del av reiseopplevelsen når du skal ta toget, uansett hvor lenge du venter.

Bakgrunn

Oslo S er det største knutepunktet i Norge, hvor mer enn 150 000 mennesker passerer hver dag. Bane NOR, som ønsket å maksimere brukeropplevelsen i en ventesituasjon, og med utgangspunkt i “Et varmere og mer moderne Bane NOR”, bestod oppdraget i å utvikle konsept og design for venteområdene på Oslo S.

Bane NOR venteområde
Venteområde brukeropplevelse
Venteområde
Brukeropplevelse