Carlsen Fritzøe visuell identitet og retailkonsept

Carlsen Fritzøe har på tre år vokst til å bli 19 byggevarehus og dermed befestet sin posisjon som lokal byggevarespesialist.

Navnetrekket har fått en snedig utforming som kobler de historiske navnene Treschow-Fritzøe og H. Carlsen sammen i en solid særegen løsning. CF-emblemet fremstår med stolthet og tradisjon (ref. våpenskjold), og egner seg svært godt som både fjern- og nærsignal.

CF sin logo
CF profilprogram
CF skilting
CF skilting
CF retail og butikkmedarbeider
CF retail skilting interiør
CF retail interiør