Fra kontainerhavn til promenade

I 2014 vant Grid, sammen med Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, MMW arkitekter og Halogen, konkurransen om prosjektledelsen og koordineringsansvaret for en totalleveranse i forbindelse med utvikling av Oslos sjøfront. Gruppens arbeid er et prosjekt om byutvikling og identitet uttrykt gjennom et designprogram og navigasjonsprinsipper, landskapsgrep, og tegneserien om Krüger og Krogh som gjengir 60-tallets Oslo.