Distinkt og tilpasningsdyktig merkevareidentitet for nytt vinmerke

Grid har designet Inspira som er en helt ny vinserie utviklet for den norske importøren Publico.