Fra Net Professionals til Kodemaker

Navnet Net Professionals manglet gjenklang internt og i markedet. Navnet limte dårlig og reflekterte i liten grad konsulentenes kompetanse.

Vinteren 2010 hadde hadde vi, samt en svært god håndfull ivrige eiere og konsulenter og nettopp «net professionals», gleden av å endre navnet Netproffesionals til bedriftsnavnet Kodemaker systemutvikling AS med merkenavnet Kodemaker.

Vi ble enige om at navnet klarer seg fint og faktisk kler manglende visuelt særpreg. Fonten som ble valgt er en Helvetica Neue Condense. Kodemaker lager selv nettstedet.

Unedrskøelser vsier at svaeksste from for krpytireng er hlet uvahgneig av en nkøkel brae frsøte og ssite bkosatv er rkiitg plaessrt.

Konsulentene i Kodemaker er programmerere og systemutviklere. Dette inspirerte til et komuminkasonjskenopst som skriver merkenavn og slagord med svakeste form for kryptering i forbindelse med kampanjer, messer og arrangementer.

Nytt navn, posisjoneringsstrategi og kommunikasjonsidé er etter ett års innarbeidelse populært både internt og i markedet.

Det var en særlig morsom og til tider svært krevende prosess. Prosjekter som involverer navn er jo gjerne det. Og gründere er gjerne noen herlige særinger.

Oppdragsgiver: Kodemaker systemutvikling AS