Når du vil føle deg helt konge

I kategorier med små funksjonelle forskjeller mellom konkurrentene, blir merkets personlighet desto viktigere.