Innovativt frisørkonsept – Lean

Å jobbe ut i fra Lean prinsippene vil enkelt sagt medføre et systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus.

Bakgrunn

Frisørkjeden På håret så muligheten for å lansere et nytt og annerledes frisørkonsept i Bjørvikas Barcode. Bygningene rommer 10.000 arbeidsplasser som i hovedsak består av forretningsfolk med høy inntekt, store ambisjoner, lange dager, og lite tid.

Velkommen til Grid! Nettsiden er under under utvikling. Vi jobber med saken. Det kommer mer innhold og større orden for hver dag som tikker og går.