Strategi, navn og design for innovativt frisørkonsept – Lean

Å jobbe ut i fra Lean prinsippene vil enkelt sagt medføre et systematisk forbedringsarbeid med kundens behov i fokus.

Lean hjemmeside
Lean Studio mobil
Lean interiør
Lean visittkort
Lean annonser