En hyllest til apoteker Maschmann

Ved etablering av nye merker er navnet i særklasse det viktigste identitetselementet.