Morgenlevering er blitt en tydeligere merkevare med økt relevans

Sammen med Grid har Morgenlevering justert merkeposisjonen, endret den visuelle identiteten, utviklet en brand plan og laget ny reklame.