En distinkt og digital lyd av Norge

Ny visuell identitet: Merkeelementer og designprogram har tatt vare på enkelte elementer; fargede striper, bokstaven P, kanalidentifikator og pay-off.

P4 logo på radio
P4 logo på mikrofon