En sterkere identitet i boks

Da Farris, Bris og Frus skulle over på boks, knyttet vi seriene tettere sammen gjennom felles merkeelementer på tvers av porteføljen.

Farris på boks
Bris på boks pluss 6-pack
Frus på boks
6-pack Frus