Skiltplaner Østensjøbanen

Grid har i samarbeid med Ruter utarbeidet skiltplaner for samtlige stasjoner. Dette innebærer planlegging av veivisningsskilt, informasjonsmontre, stasjonsnavnskilt og fjernsignal, samt planlegging av billetteringsinstallasjoner, alt ut fra et brukerorientert ståsted.

Skullerud stasjon
Skullerud stasjon
Veifinning og skiltsystem
Veifinning og skiltsystem for Ruter
Veifinning og skiltsystem for Ruter
Design av T-bane kart