Ruter: Utrulling av skiltsystem

Grid har i samarbeid med Ruter videreutviklet skiltprogrammet, som inneholder henvisningsskilt, stasjonsnavnskilt, fjernsignal, informasjonsvitriner og kortleserstolper.

Systemet skal tåle ulike værforhold, varme og kulde, hærverk og brann. Stå godt til lokal arkitektur og kunst, og være bestandig over lang, lang tid. Og det skal selvfølgelig ha universell utforming.