Synnøve Findens distinkte identitet

Hvordan redesigne en visuell identitet som har eksistert i 90 år uten å miste gjenkjennelse?

Synnøve Findens bedriftsidentitet
Redesign av Synnøve gulost
Synnøve Finden bedriftidentitet
Merkemaskot Synnøvejenta
Synnøve promo
Synnøvejenta board
Synnøve plakater