Hva er et konsept? Og hvorfor er det så skjørt?

Begrepet konsept er mye brukt. Og det er kanskje et begrep som er litt vanskelig å begripe.

Hva er et konsept?

I en designprosess har vi typisk; innsikt (forstå problemet), idégenerering, konseptutvikling, prototyping og testing. Det er viktig at innsikten bidrar til en tydelig problemstilling.

I bokmålsordboka står det om konsept:

  1. utkast, kladd til et skriftlig arbeid, sette opp et konsept
  2. plan for utvikling av et nytt produkt e.l, idé, modell, selskapets k- for utvikling av olje og gass på store dyp / et nytt markedsføringsk- der kundens ønsker og behov inntar en langt mer sentral plass
  3. gå fra konseptene, miste fatningen

Gå aldri fra konseptene

Ta et bilde av en plass med et par husker, en sklie, sandkasse og et klatrestativ, og spør fem personer hva de ser bilde av. Tipper svaret blir lekeplass.

Et bilde av ingenting.

Ta et bilde av et par briller, nøkler, et halvt glass vann, en penn, håndkrem, pastill, og et eller annet for hånden, og still samme spørsmål. Dette blir i beste fall oppfattet som en gåte; brillene forblir briller, nøkkelen nøkkel, vannet vann, pennen penn…

Vi har et konsept når det enkelte element bidrar til å karakterisere konseptet slik at det blir et begrep. Altså fremstår helt begripelig.

Konsepter er skjøre

Dersom du fyller lekeplassen med ting som ikke er til å leke med blir den raskt borte. I merkevaresammenheng kalles det utvanning. Og fyller du med ting som ikke holder mål snakker vi om forurensing.

I en merkevarestrategi og/eller designprosess må det altså stilles strenge krav til hva slags produkt eller tjeneste med hvilke egenskaper og kvaliteter som tillates å inngå i et konsept.

Disse kravene (riktig designkvalitet) gjør at omgivelsene begriper ideen og danner seg et bilde av hva det dreier seg om – og hvilken verdi som kan forventes. Gi konseptet et godt navn og du har en mulig merkevare.

Fagartikler
Sidsel Lie