Hvilke logoer kjenner du igjen?

Skriv navnet på de første fem, seks, syv logoene du kjenner igjen. 10 er mer en nok. Og det skal gå fort.

To minutter

Kjenner du igjen en eller to så skriv ned og send inn. Alle svar er viktige. – Og riktige. Logoen du kjenner igjen først skriver du ned som nr 1, osv. Bruk et par, tre minutter.

Resultat, fasit og mer om bakgrunn for undersøkelsen vil bli publisert på Grid design sine Facebook-sider. Svarene er anonyme.

Du kan også gå direkte til skjemaet Design research logotest.

Identitetsdesign

Testen gjøres i forbindelse med redesign av visuell identitet for en av Norges mest kjente merkevarer i sin kategori.

I innledende fase foretas ulike tester og eksperimenter blant annet for å avdekke hvilke elementer som er kritiske ift gjenkjennelse og identifisering. Logotest på Facebook er en del av dette.

Les mer om design research: 7 av 10 tror det er ekte kontaktlim