Informasjonsdesign for Ruter

På samme måte som vi verken tenker eller føler noe som helst så lenge lyset fungerer eller trikken kommer når den skal, er det ingen som begeistres nevneverdig av skiltsystemer.

Gjennom fem år har Grid arbeidet med en rekke ulike prosjekter for Ruter. Prosjekter med mange ulike aktører og fagspesialister involvert. Noen prosjekter er implementert, andre er fortsatt under utvikling.

I disse dager implementeres et helt nytt skiltprogram på samtlige av Ruter sine T–banestasjoner. Nesten halvparten er allerede skiltet om, og arbeidet med å oppgradere de resterende pågår.

Under utviklingen av skilt og wayfinding prinsippene ble det brukt empiri, erfaringer fra spesialister, samt ulike former for brukerinvolvering. Observasjon, bredde og dybdeintervju, fokusgrupper med mer.

Information overload

De fleste reiser kollektivt av praktiske årsaker. De færreste tar T–banen for moro skyld. Så når potensielle brukere blir spurt om hva slags informasjonsbehov de har blir listen lang og nærmest uendelig.

For våre informasjonsdesignere er det å velge bort en stor utfordring i seg selv. Men det ville rett og slett blitt alt for mye informasjon om alle hadde blitt møtt med alt de mener å ha behov for.

Viktige ting som får hverdagen til å fungere tar vi som en selvfølge

På samme måte som vi verken tenker eller føler noe som helst så lenge lyset fungerer eller trikken kommer når den skal, er det ingen som begeistres nevneverdig av skiltsystemer – jøss, se her er det fine skilt og greier… Men det er det altså. Og snart overalt.

De reisende opplever bare at det fungerer. Klart Ruter har fått tilbakemeldinger på skiltprogrammet. Ikke nødvendigvis direkte fra engasjerte sluttbrukere, men av personer i apparatet rundt – vekterne på Jernbanetorget får merkbart færre spørsmål fra reisende som ikke finner frem.

Vi er stolte av å være med på å skape et enda bedre kollektivtilbud i Oslo og håper tilbakemeldingene sånn sett fortsetter å glimre med sitt fravær.

God reise!

Trafikantinformasjon for Ruter from GRID Design AS

Fagartikler
Grid branding