Kollektiv frokost og nytt knutepunkt

Hvilke nye, men også mer etablerte trender bør fange vår oppmerksomhet fremover?

Digital ruteinformasjon og touch-skjermer

Arbeidene hadde pågått hele natten for å få det klart, men fredag morgen klokken 07.00 ble nedre del av torget åpnet og feiret med gratis frokost og kaffe til alle som møtte opp i morgentimene. – Og skjermene vare klare til bruk!

Brakar ble stiftet oktober 2009 og har ansvar for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss. Selskapet skal gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette.

Sist fredag – 26. oktober, åpnet det nye og opprustede kollektivknutepunktet på Bragernes torg.

Ordførerne Roger Ryberg og Tore Opdal Hansen

Åpningsfesten ble markert med kollektiv frokost, underholding og korpsmusikk. Den offisielle åpningen sto Drammens ordfører Tore Opdal Hansen og fylkesordfører Roger Ryberg for.

Brukertesting

I designarbeidet med brukergrensesnittet på de digitale holdeplassøylene har hovedfokuset vært å få de reisende til å forstå og ta i bruk berøringsskjermer, og å det gjøre informasjonen mest mulig tilgjengelig og enkel i bruk.

Gerilja brukertest. Foto Morten Kleppan

De fleste kjenner berøringsskjermer godt fra for eksempel mobil og nettbrett, men det er forholdsvis nytt i forbindelse med trafikantinformasjon.

Vi har utført både lab-brukertester (internt) og gerilja brukertester (ute blant folk) før vi fant frem til det endelige designet. I siste test reagerte 8 av 10 intuitivt og berørte skjermen. Det er rimelig å anta at resten vil ta poenget ved å observere andre trykke på skjermen.

Mer informasjon

På plattform B og C er det satt opp nye digitale holdeplassøyler med touch-skjermer. Her finner du alle rutetabellene og busslinjene som har avgang fra plattformen. Trykk på den busslinjen du ønsker og rutetabellen kommer opp.

Dette er første fase hvor det kun er lagt inn rutetabeller, men senere vil det bli lagt inn mer informasjon som for eksempel linjekart, reiseplanlegger og annen informasjon.

I perioden frem mot nyttår ønsker Brakar primært å teste ut hvordan digital informasjon på touch-skjermer fungerer og blir tatt imot av de reisende.

Det er også satt opp to større informasjonssøyler med touch-skjerm. Disse viser et oversiktskart over plattformene og hvilke busslinjer som har avgang fra de ulike plattformene. Her vil det også med tiden komme mer informasjon.

Nytt kollektivknutepunkt og nye plattformer i Drammen

Aktuelt
Grid branding