Korte eller lange trender?

I artikkelen 10 Pieces of Advice about Trendspotting deler Instituttet for Fremtidsforskning trendene inn i fire typer.

1. Megatrender

Megatrender er de generelle utviklingstrekkene som preger verden. Eksempler er globalisering og individualisering. De er langsiktige og ubestridte trender; spørsmålet er ikke om de vil forandre verden, men hvor mye.

Mange kortsiktige trender kan forklares i form av ett eller flere av disse megatrendene. Når det gjelder varighet strekker megatrender seg over flere tiår. Individualisering, for eksempel, har vart i mer enn et århundre, selv om den har vokst seg sterkere i nyere tid.

Mye tyder på at sunn og bærekraftig mat er en megatrend som vil endre mye og ha avgjørende betydning for samfunnsutviklingen – i stadig økende grad. Se video hvor blant andre Jonas Gahr Støre forklarer hvorfor. Stocholm Food Forum EAT handler om mat og bærekraft.

2. De lange trendene blir kortere

De lange trendene kalles vanligvis ‘tendenser’ ved København Institutt for Fremtidsforskning. En lang trend strekker seg vanligvis over mer enn fem år, men helst ikke mer enn 25. Den øvre grensen er flytende, men de lange trendene blir kortere og kortere på grunn av den generelle økningen i endringstakten (innovasjoner per tidsenhet) i samfunnet.

Hipster, betegnelse fra 1950-årenes amerikanske skjønnlitteratur (bl.a. av romanforfatteren Jack Kerouac) for person som er hip eller hep, dvs. «in», «kul», «med» (i motsetning til square, spissborgerlig, konformistisk, «ute»). Man kan spørre seg om hipsterisme egentlig er en trend eller en kategori livsstil og formspråk – ?

3. De korte trendene kan være dyre

De korte trendene – eller i daglig tale bare trender – varer mellom ett og fem år. Igjen, kan det være vanskelig å skjelne hvor den øvre grensen går, men ett eksempel er måten hjem- og hagemagasiner fokuserte på et kremfarget slitt univers (et par 10 år siden), også kjent som Shabby Chic stilen. Shabby Chic stilen kan bli sett på som en ramme for vår drøm om et mer ukomplisert, avslappet, eller enklere liv, og kan dermed forklares som et produkt av OFF trenden, selv om den har hatt sin egen eksistens, uavhengig av generelle teorier eller kollektive vilkår.

Vi er alltid på. Den teknologiske utviklingen har forlatt de geografiske og fysiske begrensninger for kommunikasjon ut av kraft. Fordi vi alltid er på nettet – og alltid i kontakt med hverandre – og eliminerer begrepene tid og forsinkelse.

Vi er på fordi vi som individualiserte mennesker hele tiden er nødt til å foreta valg. Mer og mer, er opp til oss, og mindre og mindre gitt på forhånd. Fritt valg og personlig engasjement er dagens ideal.

Vi er på, fordi vårt arbeid fusjonerer med fritid, så vi aldri trenger å jobbe – og alltid på jobb. Vi på er fordi vi blir stadig mer økonomisk må levere resultater for å holde hjulene i gang.

Og vi er på, fordi samfunnet som helhet fremkaller omtanke, grundighet og rutiner, men for fleksibilitet, omstillingsevne og kontinuerlig utvikling av nye ferdigheter.

I perioder vil vi oppleve en voksende opposisjon til denne mentale og teknologiske online-modus. Mot alltid å være på i de fleste områder av livet. Vi vil av igjen. Trenden heter OFF.

4. Mote er samfunnets parentes

Moteluner er parenteser i den bredere utviklingen. Som for eksempel når folk går rundt å sier “Que?” hver gang det har vært en reprise av Fawlty Towers. Og mange kommer tilbake med jevne mellomrom. Slengbukser. I motsetning til andre typer av trender, er mote nesten alltid forbundet med et kommersielt produkt. De varer sjelden lenger enn et år .

Sett på som helhet, går de ulike typer utvikling fra store til små, ​​ikke bare når det gjelder varighet, men ofte også når det gjelder rekkevidde og gjennomslagskraft.

Megatrender er de generelle utviklingstrekkene som preger verden. Eksempler er globalisering og individualisering. De er langsiktige og ubestridte trender; spørsmålet er ikke om de vil forandre verden, men hvor mye.

Mange kortsiktige trender kan forklares i form av ett eller flere av disse megatrendene. Når det gjelder varighet strekker megatrender seg over flere tiår. Individualisering, for eksempel, har vart i mer enn et århundre, selv om den har vokst seg sterkere i nyere tid.

Mye tyder på at sunn og bærekraftig mat er en megatrend som vil endre mye og ha avgjørende betydning for samfunnsutviklingen – i stadig økende grad. Se video hvor blant andre Jonas Gahr Støre forklarer hvorfor. Stocholm Food Forum 26. og 27. mai handler om mat og bærekraft.

Aktuelt
Sidsel Lie