Når det svært komplekse blir såre enkelt snakker vi Design Management

Informasjonsdesign, grafisk ingeniørkunst, brukerkjærlighet og en liten genfeil er noe av det som gjør Christian Nordström til rett mann på rett sted. Til riktig tid.

Stoppestedstabeller

I resepsjonen i Dronningensgate 40, 4. etg møter jeg kollega og designer, Karianne Tørum som jobber som rådgiver med utvikling av trafikantinformasjon og veivisning for Ruter.

Ruter er en av byråets største oppdragsgivere og jeg har avtale med design manager Christian Nordström. Vi skal snakke om stoppestedstabeller.

Når vi lagde avtalen og ble enige om å sette av en time, skjønte jeg åpenbart ikke helt hvem jeg skulle snakke med. Eller hva vi skulle snakke om.

Hvor vanskelig kan det være?

Ruters tidtabeller på holdeplassene i Oslo og Akershus skal informere om alle avganger, stoppesteder, og hvor det finnes naturlige overganger til andre linjer på tvers av driftsarter som T-bane, trikk, buss og båt.

For at den reisende raskt skal lære å kjenne tabellene, og forstå det visuelle språket er det viktig at alle tidtabeller presenteres likt.

Tabellene skal altså se like ut uavhengig om du skal reise med T-bane, trikk, buss eller båt, og uansett om linjen har 150 stoppesteder med fire avganger i døgnet, eller fire stoppesteder med 150 avganger i døgnet.

Fast format

Informasjonsbehovet per linje varierer altså enormt, samtidig som at alle linjer må presenteres i fast format 40 x 20cm for at planleggingen av informasjonsbærere skal være effektiv og forutsigbar, og for at det faktisk skal bli plass til å vise alle tider for alle linjer på hvert stoppested.

I tillegg skal tekst og piktogrammer tilfredstille kravene til universell utforming, og tabellene skal være gjennomgående tospråklige.

2010 – 2013

Brukerundersøkelser. De grunnleggende prinsippene for de nye tidtabellene ble utviklet etter omfattende brukerundersøkelser sommeren 2010.

Designprogram. I 2012 startet Grid designarbeidet. Malverket skulle altså være med på å forsterke samspillet mellom driftsartene, være enkle å forstå og fungere på et gitt fysisk format, samtidig som eksisterende grunndata skulle benyttes. Og estetikken skulle selvfølgelig på plass, både pedagogisk og merkevaremessig.

5000 forskjellige. Med mer enn 5000 stoppesteder som alle har sin unike tidtabell var fordelene med omlegging til digital redigering og produksjon åpenbare.

Teknologisk plattform. Men i 2013, på det tidspunktet man mente å være klar for implementering, fantes ingen teknologisk plattform som kunne utføre oppgaven og det ble satt sammen en prosjektgruppe bestående av Ruter, Grid, og Civitas med deres tekniske partner, Giro i Canada.

Ikke uten smerte

Digital transformasjon. Omlegging av komplekse systemer tilpasset fremtidens teknologi og brukerbehov, fører til en rekke teknologiske implikasjoner. Men den digitale transformasjonen innebærer også betydelig kulturell og organisatorisk endring og tilpasning for Ruter som virksomhet.

Kravet til presisjon, effektivitet og reduserte kostnader er akselererende og mange arbeidsoppgaver faller bort, mens nye kommer til. Ingen organisasjoner slipper unna smerte.

Hva er du mest stolt av?

Christian Nordström begynte i Ruter som informasjonsdesigner i 2013, og etter et og et halt år, i oktober 2014 tok han jobben som design manager med blant annet ansvar for implementering av prosjekt Tidtabeller. I januar i år var alle tabellene på plass.

– Hva er du mest stolt av, Christian? spør jeg.

– At vi har fått hver minste detalj på plass. Og at hver minste detalj i sum utgjør et perfekt system.

– Og hva synes du har vært mest krevende?

– Å få hver minste detalj på plass, og at hver minste detalj… Christian smiler. – Det er kanskje ingeniøren i meg som gjør at jeg elsker komplekse systemer, og noen tenker kanskje at jeg har en liten genfeil når jeg blir så opphengt i detaljer.

– Men alt henger sammen med alt og vi må minimere muligheten for svakheter. Det å få til det som er mest krevende er også det som gjør meg mest stolt.

I løpet av samtalen pendler Christian mellom stor skjerm, liten skjerm og flip-over. Han sitter, står, går, gestikulerer, tegner og forteller. Jeg følger med, men er avgjort ikke velsignet med nøyaktig samme genfeil. Men entusiasmen smitter, og tiden går.

Metoder og verktøy

I prosjekter med mange aktører og leverandører med ulik bakgrunn og tilnærming, er godt verktøy og arbeidsmetodikk alfa og omega for samarbeid og fremdrift.

En viktig del av jobben var bruk av enkle og tidlige prototyper for å visualisere ulike måter å løse en utfordring på. I forhold til dialogen med teknologiselskapet Giro i Canada, var dette helt avgjørende.

Her peker Christian eksempelvis på ulike versjoner av stoppestedstabellen skissert for å diskutere optimal plassering av innhold i forhold til hva som vil gi maksimal plass.

Oppsummering

Christian oppsummerer og jeg noterer. – Når jeg kom i 2013 trodde vi det meste var på plass og at det var «bare» å implementere. I løpet av den tiden jeg har vært her har prosjektet involvert to prosjektledere, to ruteplanleggere, en designer (i tillegg til meg som utøvende design manager), to bruker- og funksjonalitetstester, og en systemtest.

Tre og et halvt år med utvikling har krevd 250 e-postdiskusjoner (inkl prototyper og skisser) med Giro. 62 illustrasjoner (etter at designprogrammet var ferdigstilt), en reise til Montreal, samt et unevnelig antall møter og diskusjoner.

Informasjonsdesignerens egen oppsummering

Christian Nordström er utdannet informasjonsdesigner ved University of Reading i England, og grafisk ingeniør ved Høgskolen i Gjøvik, nå en del av NTNU. Fra 2006 til 2011 jobbet han som designer og spesialist på brukerdokumentasjon hos kule Suunto i Finland.

– Men er du egentlig finsk, eller svensk? lurer jeg nå når jeg trodde det skulle være enkelt.

– Svensksnakkende halvt norsk Finne, er svaret. Forklaringen på det er finsk far, norsk mor, født og oppvokst i den svenskspråklige delen av Finland. Bosatt i Norge.

Det kan passe det, tenker jeg. Vanskelig er bra.

Se profilen til Christian Nordström på LinkedIn

Aktuelt
Sidsel Lie