Same shit new wrapping

En sinna kunde forteller om det til andre

for å skjule at produktet er det samme som før. Det ville være dumt. Det blir jo oppdaget.

En skuffet kunde er en tapt kunde. En lurt kunde er en sinna kunde. En sinna kunde forteller om det til andre. Ergo en lite hederlig og eventuelt svært risikofylt motivasjon dersom den hadde noe med virkeligheten å gjøre.

Strategi

Produktidentitet og pakningsdesign er strategisk. Valg av virkemidlene navn, logo, farger, foto og strukturelle elementer er avgjørende for om produktet blir gjenkjent for det det er. Avgjørende for at kundesegmentet skal kunne identifiserer seg med varen. ”Dette må være noe for meg! ”

Dersom man bommer på strategien og for eksempel posisjonerer produktet i feil kategori, eller velger feil posisjon i riktig kategori, eller innpakningen totalt sett er fremmedgjørende og/eller fremstår lite attraktiv for segmentet det er tiltenk. Ja, da er det en god ide med new wrapping.

Relevans

Generelt kan vi si at et godt valg av navn utløser riktig posisjon og vil være førende for designet. Valg av fjernsignaler skal plassere produktet i riktig kategori. Valg av nærsignaler, eller særsignaler, skal manifestere det spesielle og hva som er annerledes. Attraktivt og annerledes er nøkkelord. Relevans er selve nøkkelen.

Løsninger og resultater

Dersom produktet ikke når sine resultatmål – at løsningen ikke selger, anbefales revurdering av merkestrategien, identitet og pakning (generell oppdatering/redesign gjøres med jevne mellomrom).

Og under forutsetning av at produktet er godt og tilfredsstiller kundegruppas behov, drømmer eller løser deres problemer, vil ny innpakning kunne være en svært lønnsom investering. Men tiltaket må ha riktig innretning – som det ofte sies i politikken. Det er avgjørende for resultatet.

For Tropicana sank salget med 20 prosent, med et tap på 33 millioner dollar, i løpet av syv uker. Og konkurrerende merker fikk nye tilhengere.

Les analysen av hvordan / hvorfor redesignet mislyktes i Eight Major Failures of the Tropicana Redesign.

Lønnsom investering

En undersøkelse foretatt av Norsk Designråd, nå Norsk design- og arkitektursenter, DOGA i samarbeid med Synovate, nå Ipsos MMI, viser at design er en viktig driver i utviklingen til de økonomisk sett mest vellykkede bedriftene i Norge. Ikke bare har design ført til økt omsetning, markedsandel og konkurransedyktighet, men bedrifter med fokus på design er dobbelt så innovative sammenliknet med andre.

Svenske Qualiy Meals økte salget av sine paier med 400 % på seks måneder. Du kan lese om caset her.

The dieline kan du lese om Hubbards Før & Etter og hvorfor de valgte å redesigne en suksess.

Fagartikler
Sidsel Lie