Strategi + kreativitet x penger = effekt

Klare mål, en god problemforståelse, innhenting av kunnskap og innsikt, strategi, testing, måling og læring.

Innretting av tiltak

I et strategisk perspektiv har det allikevel vært interessant å følge noen av debattene i forbindelse med Korona. Og bruken og betydningen av begrepet strategi har sjelden vært tydeligere.

Debatten med forskere, politikere og byråkrater på NRK torsdag 7. mai 2020.

Vanligvis hører vi politikerene snakke mest om innretting av tiltak, mens vi denne gangen klart og tydelig forstår viktigheten av klare mål, en god problemforståelse, innhenting av kunnskap og innsikt, strategi, testing, måling og læring.

- Kom til å tenke på den prisbelønte Aker-reklamen fra 2005

Harde og myke mål

I utvikling og bygging av brands snakker vi om resultat- og effektmål. De harde resultatmålene er noe du kan telle og handler oftest om forretningsmål; økonomi, volum eller kvantifiserbar adferdsendring.

De myke effektmålene dreier seg om påvirkning i ulike markedsføringstiltak, og design- eller kommunikasjonsløsningens evne til effektiv markedsføringeffekt på kort og lang sikt. Det handler om å få mest mulig igjen for penga.

Ikke alle problemer er like situasjonsbestemte, eller vanskelig å forstå. Men skal du løse det så sett deg inn i problemet enten det er enkelt eller komplisert, stort eller lite. Et misforstått problem er umulig å løse.

Og ikke minst; har du funnet det egentlige problemet? Kan det være at det er et annet problem som bør løses? I tilfelle ja, må du velge en annen strategi. Selv har jeg ikke kraft nok til å knekke de værste nøttene, og går jeg på med slegga oppstår andre problemer. Både riktig verktøy og et godt team er greia når du knekker nøtter.

Strategi + kreativitet x penger = effekt

Undersøkelser viser at både merkevareaktørene og byråbransjen i for liten grad setter tydelige mål i arbeidet med å bygge sterke merker. Vi har mye å lære av og først sette mål og så måle.

Anbefaler podkasten med to plannere om balansen mellom kreativitet og strategi.

For et par år siden gjestet Sveriges Kommunikationsbyråer Oslo med foredrag om effektprinsipper. Jeg var tilstede og tenker at denne videoen kan anbefales, selv om jeg ikke har sett den.

Toppbildet er fra debatten med forskere, politikere og byråkrater på NRK torsdag 7. mai.

Fagartikler
Sidsel Lie