En differensiert og distinkt Appetitt

Appetitt får en sterkere visuell identitet med distinkte merkeelementer, med utgangspunkt i en oppdatert posisjon.

Appetitt gammel og ny logo med slagord
Felleskjøpet Appetitt designelementer
Appetitt Paté redesign
Appetitt Kitten redesign
Appetitt Chunks in jelly redesign
Appetitt sensitive redesign
Appetitt Sensitive redesign
Appetitt annonse i fagblad