Frøya ultrafersk premium lakseloin

Det tar bare to timer fra fisken tas opp til den er ferdig pakket og klar for nedkjøling. Men merkevaren fremsto hverken differensiert eller distinkt.