Santander - branded environments

Historier og interaksjon med teknologi, innovasjon og historikk har vært fokus i et visjonært perspektiv.

Fellesareal
Santander branded environment i koridorene
Plakat i fellesareal