Håndverk, tradisjon og distinkte merkeelementer

Grid har utviklet annonser for Frydenlund som ivaretar over 150 år med håndverk og tradisjon. Annonsene hensyntar en voksende bredde i antall varianter, løfter frem merkevarens distinkte merkeelementer og står ut i mengden i en fagpresse hvor “annenhver side er en ølannonse”.

Fargerike fagpresseanonser
Hest og vogn - Frydenlunds distinkte merkeelement