Hvordan finne et godt navn på stedet som er historien om Oslo?

I 2019 engasjerte Carucel Eiendom, som står bak utviklingen av det nye handelsområdet rundt Bjørvika, Grid i en særdeles interessant navneprosess.

Bakgrunn

Carucels designbyrå, Saentys, var allerede i gang med den visuelle profilen, men navneprosessen hadde kjørt seg fast.

Flere av de 20-talls navneforslagene som lå på bordet kunne minne om et kjøpesenter og flere av forslagene var engelske, og andre igjen hadde finurlige skrivefeil – noe som i prinsippet er uheldig. Folk flest liker ikke merkenavn med uvant eller unaturlig stavemåte.

Men flere av navneforslagene var også ganske gode, men ingen traff helt planken. Og siden merkevarestrategien var på plass startet Grid sin navneprosess med en kartlegging og analyse av opphavet til kjente bydelsnavn.

Opsloe

Et godt stedsnavn tar tak i opphav som beskaffenhet, beliggenhet, hendelser, rolle eller status.

Oslo: Første leddet har etter alt å dømme sammenheng med det norrøne áss i betydningen høydedrag, eller i betydningen gud. Tolkningene er dermed «åssletta» (sletta under åsen) eller «gudesletta» (gudenes slette).

Ifølge Frode Korslund (Cand. Philol. i nordisk språk) er «Ósló» en yngre form av «Ásló». Vokalene ó og á ble i middelalderen uttalt nokså likt, og overgangen fra Ásló til Ósló har ifølge Korslund skjedd ved vokalassimilasjon. På 1700- og 1800-tallet var den vanlige skrivemåten på gamlebyen Opslo eller Opsloe.

Opsloe-Bugten

Historien om Bjørvika (Norrønt for Byvika) og Opsloe-Bugten er en historie om Oslo. Og navnet Oslobukta ble vår varme anbefaling. Det var i dette området at Oslo opprinnelig ble grunnlagt.

Frem til middelalderen var dette også byens sentrum — strategisk plassert langs vannkanten som et knutepunkt for transport og handel.

Christiania på kart fra 1830 med «Opsloe-bugten» avmerket øst for Akerselvas utløp. 

Området under Ekeberg ble kalt Opsloe-Bugten, Osloviken og Oslo havn. Området oppsto da Akerselva ble regulert og området bak innskjermingene av elva ble fylt opp for å gjenvinne land. Det oppsto da en vik mellom Akerselva og Gamlebyen.

Etter bybrannen i 1624 hvor store deler av området brant ned bestemte Christian IV at byen skulle gjenreises lenger vest (Kvadraturen) og han kalte byen Christiania.

Ikke før i 1925 fikk byen igjen navnet Oslo og vi kan trygt si at de siste årenes utvikling nå bringer sentrumsaktivitetene tilbake til sin opprinnelse.

Oslobukta

Oslobukta er nå handelsstrøket i Bjørvika, og en samlebetegnelse på tilbudet du finner på bygulvet i områdene Sørenga, Barcode, Bispevika nord og Munch brygge.

Med inspirasjon fra opprinnelsen videreføres historien under merkenavnet Oslobukta. Stedet der byen møter fjorden, kontorer møter kultur, og Munch møter butikker, mageplask og trendy restauranter. Se oslobukta.no.

– I Grid branding anbefaler vi navn som er rotfesta i en god historie. Et godt navn er noe du finner. Ikke finner på.

Oslobukta

Leveranse: Merkenavn Oppdragsgiver: Carucel Eiendom Visuell identitet: Saentys

I artikkelen: Hvordan finne et godt navn på stedet som er historien om Oslo? kan du les mer om opphavet til navn i hovedstaden.