Les fra arkivet om Statoil sin logo anno 1984

Enhver bruker av designhåndboken bør informere sine omgivelser om symbolets egentlige bakgrunn og ide.