Fra Luminary til Overhuset

Sammenslutningen av konsulentselskaper ønsket å skifte navn. Elleve selskaper er nå samlet i Overhuset.

Intensiv prosess

Overhuset sin forretningsmodell er designet for store rammeavtaler og består av mer enn 250 spesialister med fokus på strategi, kommunikasjon og teknologi.

Tjenestene leveres gjennom partnerselskaper som alle har spesialisert seg på å være ledende fagmiljøer med spiss- og seniorkompetanse innenfor sine respektive fagfelt.

Men med et navn som Luminary ble det ressurskrevende (tid/penger) å bygge kjennskap.

Med en særdeles stor prosjektgruppe med representanter fra samtlige selskaper jobbet vi oss gjennom forretningsmodellen, merkeplattform, konkurransetriangelet, identitetsanalyse, navneprosess og konseptutvikling.

Oppdragsgiver: Overhuset AS

Byrået IXD, som er en del av Overhuset, har gjort visuell identitet og nettside.