BigOne just got bigger

Lansering av en nyhet innen et velkjent reklamekonsept har gitt store resultater.

BigOne utendørsreklame på Majorstua
BigOne reklameplakater utendørs på Jernbanetorget