Fra fire logoer til en merkevare

Prosessen startet med deltagelse på et inspirerende arrangement hos Innovasjon Norge.

Merkevarebygging

Selve prosessen startet med at ledelsen i OCEM og Overhalla Industrier deltok på et inspirerende arrangement om merkevarebygging hos Innovasjon Norge, som igjen resulterte i ny merkevarestrategi og identitet.