Fra fire logoer til en merkevare

Prosessen startet med deltagelse på et inspirerende arrangement hos Innovasjon Norge.

Merkevarebygging

Selve prosessen startet med at ledelsen i OCEM og Overhalla Industrier deltok på et inspirerende arrangement om merkevarebygging hos Innovasjon Norge, som igjen resulterte i ny merkevarestrategi og identitet.

Velkommen til Grid! Nettsiden er under under utvikling. Vi jobber med saken. Det kommer mer innhold og større orden for hver dag som tikker og går.