Synnøve Gresk

Revitalisert med et distinkt, helhetlig design og sterkere branding.

Design av Synnøve gresk yoghurt
Synnøvejenta merkemaskot og distinkt merkeelement
Synnøve gresk yoghurt
Pakningsdesign Synnøve gresk yoghurt
Pakningsdesign Synnøve gresk yoghurt